Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία:
Εισαγωγή: Η ποιότητα ζωής αποτελεί μια υποκειμενική αξιολόγηση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ευεξίας και αντανακλά τις αντιλήψεις των ..
Κατηγορία:
Εισαγωγή: Οι ασθενείς με καρκίνο αποτελούν ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, η Ποιότητα Ζωής των οποίων επηρεάζεται από τις χημειοθεραπείες ή ..
Κατηγορία:
Εισαγωγή: Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι διακρίνονται από την κοινωνικότητα και τις ισχυρές κοινωνικές και συναισθηματικές τους σχέσεις. Επιπλέον, τους διακρίνει ..
Κατηγορία:
Εισαγωγή: Δεδομένης της επικείμενης αύξησης του ηλικιωμένου πληθυσμού και των σημαντικών αλλαγών που μπορούν να προκαλέσουν οι επίκτητες εγκεφαλικές ..