Τόμος 45, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Στις 8–11 Μαΐου 2006 πραγματοποιήθηκε στην Κω, στο ξενοδοχείο Kypriotis Village, το 33ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του ΕΣΝΕ. Το ..
Η οργάνωση της λειτουργίας των χειρουρ­γείων απαιτεί συστηματική προσπάθεια, τα αποτελέ­σματα της οποίας έχουν άμεση επίδραση στην ποιότητα των ..
Στις αρχές του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε το σύγχρονο Ελληνικό κράτος, μετά την επιτυχή επανάσταση των Ελλήνων ενάντια στην Οθωμανική ..
Σκοπός της παρούσας μελέτη ήταν η περιγραφή, με όσο το δυνατόν ακριβέστερο τρόπο, της λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της ..
Η Συμβουλευτική εδραιώνεται θεωρητικά ως επιστημονικός κλάδος και εφαρμόζεται πρακτικά ως μια ειδική δραστηριότητα, σε πολλά διαφορετικά επαγγέλματα. Η ..
Το έμφραγμα μυοκαρδίου αποτελεί ένα συντριπτικό γεγονός για τον ασθενή και την οικογένειά του. Ο νοσηλευτής καλείται να παρέμβει ..