Τόμος 52, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο της υγείας αναγνωρίζεται ως απαραίτητη συνιστώσα για τη βελτίωση της ..
Σκοπός του άρθρου είναι η διερεύνηση του ρόλου των ογκολογικών νοσηλευτών στη φροντίδα ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο (ΑΠΝ) ..
Η συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των επαγγελματιών υγείας αποτελούν σημαντικές παραμέτρους διατήρησης και βελτίωσης του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας. ..
Ο πόνος αποτελεί την πιο συχνή δυσάρεστη εμπειρία για τα παιδιά και τους εφήβους, με αποτέλεσμα να είναι το ..
Τα παιδιά και οι έφηβοι, είτε ως μέλη οικογένειας είτε ως μέλη κοινότητας, συχνά εκτίθενται σε σοβαρά ατυχήματα, με ..