Τόμος 47, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η Νοσηλευτική είναι επιστήμη υγείας, αναπόσπαστο μέρος του υγειονομικού συστήματος. Αποτελεί σύνθεση επιστημονικών γνώσεων, τεχνικών εφαρμογών και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς. ..
Η περίοδος της εγκυμοσύνης διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου και ακολούθως στη μετέπειτα ανάπτυξη του ατόμου. ..
Στη σημερινή εποχή γίνεται λόγος για την επίδραση της πνευματικής ζωής στην έκβαση της υγείας. Σκοπός αυτής της μελέτης ..
Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) ευθύνεται για το 20% των περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας, το 70% των περιπτώσεων χρόνιας ..
Τα τελευταία 20 χρόνια διαπιστώνεται όλο και περισσότερο ότι η κατάθλιψη στα παιδιά είναι μια διαταραχή με χρόνια και ..
Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής εργασίας ήταν να παρουσιάσει τις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης στα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη ..