Τόμος 45, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Το θέμα της επικοινωνίας είναι ευρύτατο. Οι άνθρωποι επικοινωνούν με πολλούς τρόπους. Η ανθρώπινη προσωπικότητα διαμορφώνεται με την επικοινωνία. ..
Η γνώση της ιστορικής εξέλιξης ενός τομέα είναι απαραίτητη για την κατανόηση και την παρακολούθηση των σύγχρονων καταστάσεων και ..
Η αυτοκτονία είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, που προκαλεί σύγχυση στην οικογένεια και αντιμετωπίζεται ως απειλή στο περιβάλλον του νοσοκομείου. ..
Στόχος του άρθρου είναι να παρουσιάσει μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση τα μοντέλα κλινικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης, την εξελικτική τους ..
Οι ασθενείς με καρκίνο συχνά βιώνουν διαταραχές της κατάστασης θρέψης τους, ως συνέπεια της νόσου και της θεραπείας της. ..
Η πρώτη παιδική ηλικία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η ανθρώπινη κοινωνία. Η δημιουργία των βρεφονηπιακών σταθμών ..