Τόμος 61, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Εισαγωγή: Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί, καλούμενοι  να ανταποκριθούν με επάρκεια στις ιδιαίτερες ανάγκες του πολιτισμικά  ετερογενούς μαθη- τικού πληθυσμού, βιώνουν ..
Εισαγωγή: Η Διά Βίου μάθηση αποτελεί αναγκαιότητα για τον σύγχρονο νοσηλευτή και μπορεί να διευκολυνθεί από την ευρεία ανάπτυξη ..
Η ποιότητα διαχρονικά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών του πελάτη-χρήστη από ένα προϊόν ..