Τόμος 50, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Η Νοσηλευτική είναι επιστήμη υγείας. Είναι και θα είναι αναπτυσσόμενη επιστήμη, στηριζόμενη στην έρευνα, με τα ευρήματα της οποίας ..
Ο εκφοβισμός είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο στη Νοσηλευτική με αρνητικές επιπτώσεις, όπως μειωμένη ποιότητα στη φροντίδα, ασθένειες και ..
Οι επιστήμονες υγείας καλούνται στις επιδημιολογικές μελέτες να συλλέξουν τα δεδομένα όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα και αντικειμενικά, έτσι ..
Η δυσκολία ανακούφισης του νευροπαθητικού πόνου εγείρει την ανάγκη εύρεσης και εφαρμογής μεθόδων που δρουν αναλγητικά με μη επεμβατικό ..
Πλήθος μελετών καταδεικνύουν αύξηση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης στους νοσηλευτές ψυχικής υγείας. Σκοπός: Διερεύνηση του επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης στους ..
Η νοσηλευτική στελέχωση των παιδιατρικών νοσοκομείων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των παιδιών ..