Ασφαλής Νοσηλευτική Στελέχωση σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία

Η νοσηλευτική στελέχωση των παιδιατρικών νοσοκομείων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των παιδιών καθώς μελέτες δείχνουν ότι επιδρά θετικά στη μείωση της θνησιμότητας, των λοιμώξεων και των λαθών στη χορήγηση φαρμάκων. Σκοπός: Σκοπός της ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των διαθέσιμων σύγχρονων βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με τη νοσηλευτική στελέχωση παιδιατρικών νοσοκομείων. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιευμένων άρθρων και ανακλήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων PubΜed, Cinahl και Medline 13 μελέτες και ανασκοπήσεις, 6 εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών για την περίοδο 2000-2010, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: «παιδιά», «νοσοκομείο», «νοσηλευτές», «στελέχωση», καθώς και συνδυασμός τους. Αποτελέσματα: Από τη μελέτη του δημοσιευμένου υλικού φαίνεται ότι σε νοσοκομεία με ελάχιστα επίπεδα στελέχωσης, τηρείται η αναλογία δύο παιδιατρικοί νοσηλευτές ανά ωράριο εργασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ισλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα. Στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, οι αναλογίες νοσηλευτών/παιδιών δύσκολα μεταβάλλονται και παραμένουν σταθερές τα τελευταία χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προτείνει ότι σε κάθε ωράριο εργασίας, το 70% των νοσηλευτών πρέπει να είναι ειδικευμένοι παιδιατρικοί και το 30% μη ειδικευμένοι. Επίσης, προτείνεται ένας πτυχιούχος παιδιατρικός νοσηλευτής να φροντίζει 3 παιδιά ηλικίας <2 ετών, 4 παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και κατά τη διάρκεια της νύκτας ένας πτυχιούχος παιδιατρικός νοσηλευτής να φροντίζει 5 παιδιά. Για τα ειδικά τμήματα, όπου συνήθως το 1/3 των παιδιών απαιτεί αυξημένη φροντίδα ένας πτυχιούχος παιδιατρικός νοσηλευτής πρέπει να φροντίζει 2 ή 3 παιδιά που έχουν ανάγκη αυξημένης φροντίδας. Συμπεράσματα: Η επαρκής νοσηλευτική στελέχωση των παιδιατρικών νοσοκομείων πρέπει να διατηρείται σταθερή και να θεσμοθετείται σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες φροντίδας των παιδιών.

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 2
Hits: 942 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2011
Συγγραφείς: Ευφροσύνη Βλαχιώτη , Ευάγγελος Δούσης , Βασιλική Μάτζιου