Τόμος 48, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Η έκθεση των μη καπνιστών σε προϊόντα καύσης του καπνού σε κλειστό χώρο ορίζεται ως παθητικό κάπνισμα. Αποτελεί ένα από ..
Η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας χωρίς περιορισμούς με ταυτόχρονη χρήση πολυμέσων, επιτυγχάνεται με την κινητή τηλεφωνία (ΚΤ). Η λειτουργία του δικτύου της ..