Τόμος 49, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Η διαπίστωση της ύπαρξης ή όχι στατιστικά σημαντικών σχέσεων μεταξύ προσδιοριστή και συχνότητας εμφάνισης της έκβασης στηρίζεται στη σύγκριση ..
Η προεγχειρητική ενημέρωση ορίζεται ετυμολογικά ως η ενημέρωση πριν από την εγχείρηση και συγκεκριμένα η μεθοδευμένη και πλήρης ανάλυση ..
Ο νεανικός διαβήτης μπορεί να δημιουργήσει στα παιδιά αισθήματα φόβου, θλίψης, άρνησης, ενοχής, χαμηλής αυτοεκτίμησης και διαφορετικότητας. Μακροχρόνια μπορεί ..
Ένας σημαντικός παράγοντας για την αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο. Ο ..
H κόπωση και η κατάθλιψη που βιώνουν οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, αποτελούν πολυδιάστατα-σύνθετα προβλήματα, τα οποία ..
Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός παράγοντας για την ατομική οργανωτική απόδοση. Συνήθως αναφέρεται ως κάποιο προσωπικό ..