Τόμος 47, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Το ανθρώπινο δυναμικό στην Υγεία χαρακτηρίζεται από υψηλή εξειδίκευση και εκπαίδευση, γεγονός που βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στο νοσηλευτικό δυναμικό, ..
H παρούσα μελέτη επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή στην πορεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, του Ψυχιατρείου που επωμίσθηκε το μεγαλύτερο ..
Το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας αναγνωρίζει σήμερα τον πρωτεύοντα ρόλο της υγιεινής διατροφής, αλλά κι ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής, ..
Ακολουθώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Υγείας και παράλληλα διαμορφώνοντας το Νοσοκομείο του 21ου αιώνα, τα Πληροφοριακά ..
Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα συμπορεύτηκε διαχρονικά με την πορεία ανάπτυξης του ευρύτερου συστήματος υγείας. Σημαντικά βήματα ..
Η ορθή διαχείριση των προβλημάτων των ασθενών με οστικές μεταστάσεις στο σπίτι προϋποθέτει την ύπαρξη οργανωμένων δομών παροχής υγείας ..