Τόμος 53, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Η αγγειακή προσπέλαση είναι η περισσότερο συνηθισμένη παρέμβαση σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Η ασφάλεια των ασθενών απαιτεί την ύπαρξη μιας ..
Η οφειλόμενη σε χημειοθεραπεία νευροτοξικότητα αποτελεί μια σημαντική παρενέργεια η οποία επηρεάζει τον ασθενή σωματικά και λειτουργικά και επιδεινώνει ..
Η χρήση συγκεκριμένων εξαρτησιογόνων ουσιών έχει ενοχοποιηθεί για την πυροδότηση ποικίλων συμπτωμάτων, μεταξύ των οποίων ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις. Ανάλογα ..
Η διαδικασία της αιμοκάθαρσης, παρά τη συνδρομή της προόδου της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής επιστήμης, επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην ..
Τα λάθη στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής αποτελούν τους συνηθέστερους τύπους νοσηλευτικών λαθών. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν κοινωνικοδημογραφικοί, κλινικοί, ..
Το κάπνισμα και η κατανάλωση οινοπνεύματος αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία ..