Τόμος 59, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Η επιδημία του Κορωνοϊού, η οποία πλήττει στις ημέρες μας την πατρίδα μας, επικαιροποιεί ορισμένα θέματα ποινικής ευθύνης του ιατρού ..
Η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κρατών πρόνοιας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο διαφορετικός βαθμός συμμετοχής ..
Η διεξαγωγή βαριατρικών επεμβάσεων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ναυτίας–εμέτου και πόνου μετεγχειρητικά. Ως αποτέλεσμα έχει τόσο την αύξηση ..