Τόμος 57, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η «παροχή φροντίδας υγείας με ασφάλεια» αποτελεί θεμελιώδη αρχή της νοσηλευτικής και είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή ποιοτικής ..
Η νεοπλασματική νόσος διαχρονικά αποτελεί πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας, σε επίπεδο έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Θέτοντας τη διάγνωση στον ..
Η αναγνώριση και διαχείριση του πόνου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί καθολικό φαινόμενο που απαιτεί εφαρμογή διαφόρων προσεγγίσεων για τον ..
Η συμβολή της θεραπείας με χρήση βαρενικλίνης στη διακοπή του καπνίσματος ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε συνδυασμό με συμβουλευτική υποστήριξη ..
Η αποτελεσματική χορήγηση αναλγησίας στους παιδιατρικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ..