Τόμος 57, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η διαχείριση και η αναγνώριση των αποθανόντων θυμάτων αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην αντιμετώπιση μιας μαζικής καταστροφής, το οποίο θεωρείται κομβικής ..