Τόμος 58, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος γεννιέται είναι βέβαιο ότι σε κάποια στιγμή της ζωής του θα πονέσει, θα στεναχωρηθεί, ..
Η αυξανόμενη παρουσία ηλεκτρονικών φακέλων υγείας και ηλεκτρονικών εφαρμογών στον τομέα της υγείας παρουσιάζει ενδιαφέρον και μοναδικές προκλήσεις, ειδικότερα, στο ..
Ο όρος «διαπολιτισμική διαμεσολάβηση» και «διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής», αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου "intercultural mediation" και "intercultural mediator". Αφορά σε έναν ..