Τόμος 58, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Η καρδιακή αποκατάσταση (ΚΑ) είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για να επηρεάσουν ευνοϊκά την υποκείμενη αιτία της ..
Η θρομβοεμβολική νόσος (ΘΦΝ), εκδηλώσεις της οποίας αποτελούν η πνευμονική εμβολή (ΠΕ) και η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΘΦ), ..
Οι εμπειρίες κοντά στον θάνατο αποτελούν ζωντανές, υποκειμενικές εμπειρίες που συμβαίνουν σε άτομα που η ζωή τους βρίσκεται σε ..
Η χορήγηση υπερβαρικού οξυγόνου έχει βρεθεί να συμβάλει σημαντικά στη βέλτιστη διαχείριση και την ταχύτερη επούλωση των χρόνιων ελκών ..
Τα έλκη πίεσης αποτελούν ένα μείζον κλινικό πρόβλημα για την αποκατάσταση των ατόμων που έχουν μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για ..