Τόμος 56, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων στη Νοσηλευτική όπως και στις υπόλοιπες επιστήμες υγείας είναι θεμελιώδης για την εξέλιξη του επαγγέλματος ..
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και εφαρμογή κατευθυντηρίων οδηγιών και πρωτοκόλλων βαίνει συνεχώς αυξανόμενο. Από ..
Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι μία από τις συχνότερες καρδιακές αρρυθμίες και χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα με την πάροδο ..
Η εικονική πραγματικότητα εφαρμόζεται από την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, μέχρι και την ιατρική. Στην ιατρική επιστήμη, αξιοποιείται τόσο στην εκπαίδευση ..
Αυξημένα επίπεδα άγχους αναφέρονται συνήθως σε ασθενείς με ρευματικές παθήσεις σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Η ρευματική νόσος ακολουθεί ..
Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική συμπεριφορά σχετίζεται με την εικόνα που σχηματίζει κανείς για τον εαυτό του και κατ’ επέκταση ..