Η Επίδραση των Διαδικτυακών Επιστημονικών Περιοδικών Ανοιχτής Πρόσβασης στην Ποιότητα των Δημοσιευμένων Άρθρων στη Νοσηλευτική

Η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων στη Νοσηλευτική όπως και στις υπόλοιπες επιστήμες υγείας είναι θεμελιώδης για την εξέλιξη του επαγγέλματος σε ακαδημαϊκό και κλινικό επίπεδο. Η έρευνα και οι κλινικές εφαρμογές της καθοδηγούν σήμερα την κλινική πρακτική που βασίζεται σε ενδείξεις και όχι σε εμπειρικά δεδομένα σε σημαντικό βαθμό. Παράλληλα, είναι πιο εύκολη η δημοσίευση κατευθυντήριων οδηγιών εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών. Ενώ και η απαίτηση για επιστημονική συγγραφή, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την όποια ακαδημαϊκή εξέλιξη, συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των άρθρων προς δημοσίευση. Όμως η επιστημονική δημοσίευση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη του Διαδικτύου. Η οικονομική κρίση συνέβαλλε καθοριστικά στον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων και πολλά επιστημονικά περιοδικά προχώρησαν στην παράλληλη ηλεκτρονική δημοσίευση των άρθρων τους ή στην αποκλειστική δημοσίευση μέσω του διαδικτύου. Σε ένα γενικό πλαίσιο αυτό έχει λειτουργήσει θετικά καθώς εκτός από τη μείωση του κόστους έκδοσης, έχει συμβάλλει στην ευρύτερη και στην ταχύτερη διάδοση σημαντικών επιστημονικών γνώσεων, συγκριτικά με την πιο παραδοσιακή δημοσίευση. Όμως, καθώς η οικονομική κρίση μαστίζει τις οικονομίες ακόμη και των πιο ανεπτυγμένων κρατών, προκαλείται μείωση της χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και κατά συνέπεια επηρεάζεται η πρόσβαση στα επιστημονικά περιοδικά μέσω της ακαδημαϊκής συνδρομής με ανυπολόγιστες συνέπειες για την πρόοδο της έρευνας.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 4
Hits: 277 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2017
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Πέτσιος