Τόμος 53, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Οι αξίες επηρεάζουν δραστικά τη ζωή των ανθρώπων. Πρόκειται για σταθερές πεποιθήσεις του ατόμου που ορίζουν το σημαντικό, το ..
Η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) αποτελεί μια χρόνια αυτοάνοση απομυελινωτική νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος που προσβάλλει συνήθως νέους ..
Ως περιβαλλοντικός ή κοινοτικός θόρυβος ή θόρυβος κατοικημένης περιοχής ορίζεται ο θόρυβος, ο οποίος εκπέμπεται από όλες τις διαθέσιμες ..