Τόμος 46, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Η μετεξέλιξη του Ιπποκρατικού μοντέλου (ωφελέειν ή μη βλάπτειν) και του primum non nocere της Nightingale σε μια νέα ..
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να καταγράψει τη σημασία της σχέσης κουλτούρας και υγείας, στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση των ..