Υγεία και κουλτούρα

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να καταγράψει τη σημασία της σχέσης κουλτούρας και υγείας, στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών του ασθενούς και, κατά συνέπεια, την ποιοτικότερη φροντίδα του ατόμου. Στην καθημερινή ζωή η υγεία είναι πολύ σημαντική και φαίνεται ότι η κουλτούρα έχει άμεση σχέση με το επίπεδο της υγείας του ατόμου και της κοινότητας. Η έννοια της κουλτούρας είναι πολυδιάστατη και πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί γι’ αυτή. Μερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεαστούν από την κουλτούρα είναι η χρήση αλκοόλ, η διατροφή και η σεξουαλικότητα. Η κάθε κουλτούρα έχει τις δικές της πεποιθήσεις, αξίες και συνήθειες για την υγεία. Είναι λοιπόν σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν οι επαγγελματίες υγείας, ώστε η κουλτούρα να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση των αναγκών του ασθενούς. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να κατανοήσουν ότι η κουλτούρα αποτελεί μια παράμετρο ζωτικής σημασίας για αποτελεσματική και επαρκή προαγωγή της υγείας. Η πολιτισμική επάρκεια του κάθε επαγγελματία υγείας, ιδιαίτερα των νοσηλευτών/τριών, θεωρείται πλέον απαραίτητο μέρος της εκπαίδευσής τους.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 2
Hits: 284 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2007
Συγγραφείς: Χριστιάνα Κούτα