Τόμος 49, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Το σύνδρομο λύσης του όγκου είναι μια σημαντική επιπλοκή που εμφανίζεται κυρίως σε ασθενείς με αιματολογικού τύπου νεοπλασίες και ..
Η ανακοίνωση της γέννησης της Dolly έφερε το ζήτημα της κλωνοποίησης στην επιφάνεια. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα ..
Η χρήση των ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups) ολοένα και αυξάνεται στο χώρο των επιστημών υγείας, καθιστώντας αυτές ένα ..
Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Φαρμακολογία και την ύπαρξη κατευθυντήριων οδηγιών διαχείρισης της καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ), η έκβαση της ..
Πρόσφατες έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε διάφορες χώρες επιδεικνύουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εργασιακού stress και εξουθένωσης σε ιατρούς, νοσηλευτές ..
Με τη χημειοθεραπευτική αγωγή καταστρέφονται όχι μόνο τα καρκινικά κύτταρα αλλά και τα υγιή-φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού, με αποτέλεσμα ..