Ηθική – Θεολογική και Νομική Προσέγγιση της Κλωνοποίησης

Η ανακοίνωση της γέννησης της Dolly έφερε το ζήτημα της κλωνοποίησης στην επιφάνεια. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διατυπωθούν επιστημονικές απόψεις που τάσσονται υπέρ και κατά της κλωνοποίησης. Σκοπός: Η παρουσίαση των ηθικών και θεολογικών ζητημάτων που αναφύονται από την εφαρμογή της κλωνοποίησης στον άνθρωπο. Επίσης, η προσέγγιση της Ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με την αναπαραγωγική και τη θεραπευτική κλωνοποίηση. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, SCOPUS και ΙΑΤΡΟΤΕΚ (1952-2010) με λέξεις κλειδιά: Αναπαραγωγική κλωνοποίηση, Βιοηθική, Θεραπευτική κλωνοποίηση, Νομοθεσία, Ορθόδοξη Θεολογία. Αποτελέσματα: Τo κυριότεροo επιχείρημα κατά της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης είναι, ότι αυτή προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τo κυριότερο επιχείρημα που προβάλλεται υπέρ της κλωνοποίησης είναι, ότι θεωρείται πιο κατάλληλη και αποτελεσματική μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί άλλη εναλλακτική μέθοδος. Σε αντίθεση με την αναπαραγωγική κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους, που στηλιτεύεται από την πλειονότητα των επιστημόνων, η θεραπευτική κλωνοποίηση αναμένεται να δώσει νέα ζωή στην αντιμετώπιση ασθενειών. Κατ’ αρχήν, με τη δημιουργία βλαστοκυττάρων θα αντιμετωπιστούν ασθένειες όπως είναι τα εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος. Σε δεύτερο στάδιο δε -διότι αυτό απαιτεί περισσότερο χρόνο εργαστηριακής έρευνας- θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας ολόκληρων οργάνων, τα οποία θα προορίζονται για μεταμοσχεύσεις. Η Ορθόδοξη διδασκαλία διάκειται αρνητικά απέναντι στην κλωνοποίηση εξαιτίας του γεγονότος ότι με τους πειραματισμούς στα έμβρυα, παραμερίζεται η αρχή του ανθρώπινου προσώπου και παραβιάζεται η ιερότητα της ανθρώπινης ζωής στο ξεκίνημά της. Η Ελληνική νομοθεσία απαγορεύει την αναπαραγωγική κλωνοποίηση, ενώ θεωρεί επιτρεπτή τη θεραπευτική της μορφή. Συμπεράσματα: Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση θεωρείται από νομικής άποψης ηθικά μη αποδεκτή, εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διαταράσσει τη γενετική ποικιλομορφία τόσο του ανθρώπου όσο και της φύσης. Να ενισχυθεί η έρευνα σχετικά με τη θεραπευτική κλωνοποίηση μέσω των βλαστικών κυττάρων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα των μεταμοσχεύσεων.

Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 4
Hits: 248 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2010
Συγγραφείς: Γεώργιος Κατσιμίγκας , Ευριδίκη Καμπά