Τόμος 49, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η αυτοεξέταση μαστών αποτελεί έναν απλό και οικονομικό τρόπο έγκαιρης ανίχνευσης καρκίνου του μαστού, ο οποίος θεωρείται αποτελεσματικός όταν ..
Αναπάντεχα κατά τη διάρκεια της ζωής μας συνέβη κάτι το αδιανόητο; ο κόσμος μας έχει γίνει πλέον μια παγκόσμια ..