Εμπειρίες Βαρέως Πασχόντων Ασθενών Κοντά στον Θάνατο

Οι εμπειρίες κοντά στον θάνατο αποτελούν ζωντανές, υποκειμενικές εμπειρίες που συμβαίνουν σε άτομα που η ζωή τους βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, όπως η καρδιακή ή αναπνευστική ανακοπή, η βαριά εγκεφαλική κάκωση, καταστάσεις καταπληξίας, ή σε άτομα που αισθάνονται ότι ο θάνατος είναι ένα επικείμενο γεγονός. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, μέσα από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, η αποτύπωση των εμπειριών βαρέως πασχόντων ασθε- νών κοντά στον θάνατο. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία στις βάσεις δεδομένων "Scopus", "PubMed" με τις λέξεις κλειδιά near death experience (NDE), out of body experiences (OBE). Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της συγκλονιστικής εμπειρίας κοντά στον θάνατο το άτομο βιώνει μια σειρά από γεγονότα, όπως είναι η εμπειρία εκτός σώματος (out of body experience), διάφορα ευχάριστα συναισθήματα, το όραμα ενός τούνελ με άπλετο φως, το όραμα νεκρών συγγενών του, η ανασκόπηση της ζωής του και εν συνεχεία μια συνειδητή επιστροφή στο σώμα του. Στη συνέχεια, παρατηρούνται σημαντικές και ποικίλες αλλαγές τόσο στη συμπεριφορά του όσο και στην πνευματικότητά του. Τα είδη των εμπειριών κοντά στον θάνατο διαφέρουν ως προς τα γεγονότα που βιώνουν οι ασθενείς σε αυτές αλλά και ως προς τον αντίκτυπο που εμφανίζουν στον ψυχισμό και στη μετέπειτα πορεία της ζωής του. Πολλές φορές τα άτομα αποκτούν θετικές πνευματικές ιδιότητες όπως αίσθηση ανυπέρβλητης αγάπης, σπουδαιότητας και σκοπού στη ζωή αλλά και μειωμένο φόβο θανάτου καθώς και πίστη στη μετά θάνατο ζωή. Αρνητικές εμπειρίες αναφέρει μόνο το 1–2% και τις περιγράφουν ως δυσάρεστες ή τρομακτικές, που τους δημιουργούν αίσθηση ανυπαρξίας ή αιώνιου κενού ή εμπειρίες με διαβολικά τοπία και πρόσωπα. Συμπεράσματα: Η εμπειρία κοντά στον θάνατο αποτελεί βίωμα που σημαδεύει και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο έκφρασης και τις πεποιθήσεις του ατόμου. Συνήθως, οι νοσηλευτές είναι τα πρώτα άτομα που καλούνται να διαχειριστούν ένα τέτοιο γεγονός. Για τον λόγο αυτόν, η γνώση και η συνεχής ενημέρωσή τους με τις τελευταίες νοσηλευτικές κατευθυντήριες οδηγίες είναι μείζονος σημασίας για να μπορέσουν να παρέμβουν προς όφελος του ασθενούς και της οικογένειάς του.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 1
Hits: 550 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2019
Συγγραφείς: Αγγελική Στάμου , Ευθυμία Κοκμοτού , Δημήτριος Κουκουλάρης