Τόμος 59, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Τόσο το κάπνισμα, όσο και η κατανάλωση αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη αποτελούν δυο σημαντικούς αναστρέψιμους παράγοντες για την αποφυγή πολλών επιπλοκών ..
Στην Ελλάδα, η οργάνωση των συστημάτων υγείας υποθάλπει τον τρόπο παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών υγείας και την υγεία ..
Σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα υπάρχει μεγάλη κρίση υγείας από την πρόσφατα εμφανιζόμενη πανδημία της ιογενούς λοίμωξης γνωστής ως κορωνοϊός ..