Νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι ογκολογικών ασθενών με πόνο από οστικές μεταστάσεις

Η ορθή διαχείριση των προβλημάτων των ασθενών με οστικές μεταστάσεις στο σπίτι προϋποθέτει την ύπαρξη οργανωμένων δομών παροχής υγείας στο σπίτι. Η κατ’ οίκον νοσηλεία αποτελεί προέκταση της νοσοκομειακής και εξατομικευμένης φροντίδας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι νοσηλευτές αποτελούν σημαντικό μέλος της ομάδας υγείας, αναλαμβάνοντας ένα πολυδιάστατο ρόλο. Η αξιολόγηση και σύνθεση των αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων νοσηλευτικών μελετών, αναφορικά με την ορθή αντιμετώπιση του οστικού πόνου των ασθενών με καρκίνο στο σπίτι, προκειμένου ν’ αναγνωριστούν, να καθοριστούν και ν’ αξιολογηθούν οι υπάρχουσες νοσηλευτικές παρεμβάσεις. Συστηματική ανασκόπηση άρθρων, κεφαλαίων βιβλίων, πρακτικών συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τέθηκε χρονολογικός (1990–2005) και γλωσσικός περιορισμός (Αγγλική, Ισπανική και Ιταλική γλώσσα). Επιπλέον εξετάστηκαν όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων που πληρούσαν τα τεθέντα κριτήρια επιλογής. Τα ευρήματα της συστηματικής ανασκόπησης ανέδειξαν την ύπαρξη μιας κυρίως ψυχολογικής εκπαιδευτικής νοσηλευτικής παρέμβασης (PRO-SELF Pain Control Program), τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται σε ένδεκα δευτερογενείς αναλύσεις. Σε δύο επιπλέον μελέτες, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα και η επιτακτική ανάγκη κατανόησης των διαστάσεων του πόνου, από τους ασθενείς, τους φροντιστές και τους νοσηλευτές. Τα ευρήματα αυτών των μελετών ενδέχεται ν’ αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω εφαρμογή αξιόλογων θεραπευτικών και εκπαιδευτικών νοσηλευτικών παρεμβάσεων. Το πεδίο μελέτης ασθενών με καρκίνο και οστικές μεταστάσεις στο σπίτι είναι ανοικτό σε μελλοντικές νοσηλευτικές παρεμβάσεις, αφού η ενδελεχής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε αφενός την απουσία μελετών και αφετέρου τη σημαντικότητα και την αναγκαιότητά τους.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 3
Hits: 239 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2008
Συγγραφείς: Ελευθερία Τζαμάκου , Ελισάβετ Πατηράκη