Τόμος 49, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Η έγκαιρη αναζήτηση υπηρεσιών υγείας συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχή αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΟΕΜ). Σκοπός: Η διερεύνηση ..
Η εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών έχει απασχολήσει εκτενώς την επιστημονική κοινότητα, καθώς αυξάνονται διεθνώς οι αποχωρήσεις νοσηλευτών. Το άγχος ..
Είναι εύλογο να ειπωθεί ότι οι αξίες της Νοσηλευτικής, οι τόσο προσφιλείς, βρέθηκαν για πρώτη φορά στο επίκεντρο των ..