Τόμος 45, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της σχέσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την υγεία και τη νοσηλευτική ..
Ένα σημαντικό θέμα στον τομέα της υγείας είναι η ικανοποίηση των ασθενών από την παρεχόμενη από τις υπηρεσίας υγείας ..
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της έρευνας ήταν o υπολογισμός του νοσηλευτικού χρόνου που απαιτείται για τη φροντίδα των ασθενών και ο ..
Η σταδιακή απώλεια οστικής μάζας και η διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστού στην οστεοπόρωση έχουν ως συνέπεια τον αυξημένο ..
ΣΚΟΠΟΣ: Το νοσοκομείο αποτελεί ένα χώρο εργασίας, στον οποίο οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε βιολογικούς, χημικούς, φυσικούς, εργονομικούς και άλλους ..