Τόμος 45, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Η σκλήρυνση κατά πλάκας ή πολλαπλή σκλήρυνση εκδηλώνεται με ποικιλία συμπτωμάτων και λειτουργικών ελλειμμάτων, τα οποία καταλήγουν σε προοδευτική ..
Η καμπυλοβακτηριδίωση είναι ένα τροφιμογενές νόσημα με υψηλή συχνότητα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η πρόληψή της ..
Την τελευταία δεκαετία υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) για την εφαρμογή κλιμάκων μέτρησης του ..
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η πρόληψη της στεφανιαίας νόσου και γενικότερα της καρδιαγγειακής, μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης ..