Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Η διεξαγωγή βαριατρικών επεμβάσεων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ναυτίας–εμέτου και πόνου μετεγχειρητικά. Ως αποτέλεσμα έχει τόσο την αύξηση ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Τόσο το κάπνισμα, όσο και η κατανάλωση αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη αποτελούν δυο σημαντικούς αναστρέψιμους παράγοντες για την αποφυγή πολλών επιπλοκών ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή νέων καινοτόμων φαρμάκων είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες θεραπείες έχει μεταβάλλει ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Οι χρόνιες ασθένειες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Η ..