Προφίλ τραυματισμών αθλητών καλαθοσφαίρισης με αναπηρικό αμαξίδιο στην Ελλάδα

Εισαγωγή: Η καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο είναι ένα από τα πιο θεαματικά και δημοφιλή αθλήματα των Παραολυμπιακών Αγώνων. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα τραυματισμών και τους παράγοντες κινδύνου σε αθλητές με αναπηρία.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των τραυματισμών σε αθλητές με κινητικές αναπηρίες που συμμετείχαν στο 22ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο κατά την αγωνιστική περίοδο 2019 και η διερεύνηση των αιτιολογικών παραγόντων των τραυματισμών.

Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 42 επίλεκτοι αθλητές καλαθοσφαίρισης με αναπηρικό αμαξίδιο με μέση ηλικία (SD=36±1,69 έτη) και μέσο όρο ετών συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες (SD=7,93±1,63έτη). Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο και κατάλληλα προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο τραυματισμών για αθλητές με αναπηρικό αμαξίδιο των Malliou et al. (2007). Τα ανώνυμα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους αθλητές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των αγώνων.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 57,1% του συνόλου των αθλητών ανέφερε μυοσκελετικούς τραυματισμούς. Η πλειονότητα των τραυματισμών ήταν οξείς σε ποσοστό 62,5%, ενώ οι τραυματισμοί υπερχρήσης ήταν σε ποσοστό 37,5%. Οι περισσότεροι τραυματισμοί συνέβησαν στην ανατομική περιοχή του ώμου, ακολουθούμενοι από τον καρπό/δάχτυλα, τον αγκώνα και με το μικρότερο ποσοστό στη μέση. Οι πιο συνηθισμένοι τραυματισμοί υπερχρήσης ήταν τενοντοπάθειες/τενοντίτιδες, ενώ οι πιο συνηθισμένοι οξείς ήταν μυϊκοί τραυματισμοί (διαστρέμματα, διαστρέμματα). Οι κυριότεροι αιτιολογικοί παράγοντες των τραυματισμών οφείλονταν σε κακή τεχνική, σε υπερβολική χρήση, σε άμεση επαφή ή κρούση από αντίπαλο παίκτη και σε ανεπαρκή προθέρμανση. Η πλειονότητα των αθλητών απουσίαζε από την προπόνηση για 8-28 ημέρες λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών τους.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, προσδιορίζοντας τα αίτια και τους μηχανισμούς των αθλητικών τραυματισμών, θα βοηθήσουν τους προπονητές και τους φυσιοθεραπευτές να αναπτύξουν κατάλληλα προληπτικά μέτρα και προγράμματα αποκατάστασης με απώτερο στόχο τη μείωση της συχνότητας των τραυματισμών και την καλύτερη απόδοση των αθλητών στην καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο.

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 1
Hits: 6274 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 26-05-2023
Συγγραφείς: Αναστασία Καγιάογλου , Παρασκευή Μάλλιου , Αναστασία Μπενέκα , Ασημένια Γιοφτσίδου