Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Η παγκοσμιοποίηση (globalisation) ορίζεται ως η αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών, ενώ οι διεθνείς αγορές είναι αυτές που ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων στη φροντίδα υγείας, αν και χρονολογείται από πολύ νωρίς, έχει προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Στο άρθρο αυτό προσεγγίζονται οι ακόλουθες παράμετροι: Η νοσηλευτική επιστήμη της φροντίδας του ανθρώπου (Υγεία, Ασθένεια και Νοσηλευτική), ο ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Η ανθρώπινη φύση μπορεί να δει την ανάγκη για αλλαγή με ενθουσιασμό ή μπορεί να την αντιμετωπίσει απλώς με ..