Επικοινωνία και Νοσηλευτική

Το θέμα της επικοινωνίας είναι ευρύτατο. Οι άνθρωποι επικοινωνούν με πολλούς τρόπους. Η ανθρώπινη προσωπικότητα διαμορφώνεται με την επικοινωνία. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μην επικοινωνεί. Έχει έμφυτη την ανάγκη της επικοινωνίας, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται με διάφορες μορφές. Μια απ’ αυτές είναι η ομιλία, η οποία έχει κεντρική θέση στον ανθρώπινο κόσμο. Με αυτή διεξάγεται η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Η ομιλία όχι μόνο περιγράφει πράγματα αλλά, το σπουδαιότερο, ίσως διεγείρει τα ανθρώπινα συναισθήματα και παρακινεί σε ορισμένες πράξεις. Με την ομιλία επιδρούμε στους άλλους. Οι καλοί λόγοι μπορούν να χρησιμεύουν ως τα αποτελεσματικότερα θεραπευτικά μέσα. Η επικοινωνία είναι ζωτικό στοιχείο στη Nοσηλευτική σε όλους τους τομείς άσκησης και σε όλες τις παρεμβάσεις της: πρόληψη, νοσηλεία, θεραπεία, αποκατάσταση, αγωγή και προαγωγή της υγείας. Χωρίς επικοινωνία ίσως δεν θα μπορούσε να υπάρχει η Nοσηλευτική με τις σημερινές διαστάσεις της. Η νοσηλευτική διεργασία, ως επιστημονική μέθοδος άσκησης και πραγμάτωσης της Nοσηλευτικής, επιτυγχάνεται με το διάλογο, μέσα σε διαπροσωπικό κλίμα και με ειδικές δεξιότητες της λεκτικής επικοινωνίας.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
Hits: 654 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2006
Συγγραφείς: Ασπασία Παπαδαντωνάκη