Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία:
Introduction: Preparedness for natural and technological disasters is a fundamental obligation of hospitals. The health system, including hospitals and ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Εισαγωγή: Η ετοιμότητα έναντι φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των σύγχρονων νοσοκομείων. Σημαντικό ρόλο και στα τέσσερα ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Μια σημαντική πτυχή του ρόλου του νοσηλευτή είναι η εκπαίδευση των ασθενών. O νοσηλευτής εκπαιδεύει τον ασθενή, την οικογένεια ..
Κατηγορία:
Introduction: In the decades 1990  and 2000, more than three million deaths of people have occurred worldwide  because of ..