Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 2
Εισαγωγή:   Η  μόνιμη κολοστομία  αποτελεί,  κάτω από  συγκεκριμένες προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά, ένα από τα μέσα θεραπείας του καρκίνου του ..
Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 3
Από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος γεννιέται είναι βέβαιο ότι σε κάποια στιγμή της ζωής του θα πονέσει, θα στεναχωρηθεί, ..
Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 3
Ο όρος «διαπολιτισμική διαμεσολάβηση» και «διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής», αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου "intercultural mediation" και "intercultural mediator". Αφορά σε έναν ..
Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 2
Η αvoσoθεραπεία αναστέλλει τη λειτoυργία τωv ρυθµιστικώv σηµείωv PD-1, PD-L1, CTLA-4, εvισχύοντας τη λειτoυργία τωv T-λεµφoκυττάρωv, με απoτέλεσµα τηv ..
Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 2
Ο καρκίνος του μαστού παραμένει στις μέρες μας η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Συνδέεται με την παρουσία σωματικών, ψυχολογικών και ..
Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 1
Η θρομβοεμβολική νόσος (ΘΦΝ), εκδηλώσεις της οποίας αποτελούν η πνευμονική εμβολή (ΠΕ) και η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΘΦ), ..