Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία:
Introduction: Early detection and treatment are the greatest success in the management of lymphedema. Health professionals play an important ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι το αποτέλεσμα των μικροαγγειακών εκδηλώσεων των αιμοφόρων αγγείων του αμφιβληστροειδούς λόγω διαβήτη και αποτελεί ..
Κατηγορία:
Introduction: Diabetic retinopathy is the result of the microvascular mani- festations of retinal blood vessels due to diabetes and ..