Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία:
The COVID-19 pandemic has affected significantly the well-being and the mental health of healthcare workers across the world. Factors ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Εισαγωγή:  Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει πρωτόγνωρη πίεση στα συστήματα υγείας παγκοσμίως και σημαντική ψυχική επιβάρυνση σε όλους τους ..
Κατηγορία:
Introduction: Pressure ulcers constitute a multidimensional and common public health concern affecting patients and health care systems worldwide. Preventing ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Τα έλκη πίεσης αποτελούν ένα πολυδιάστατο και συχνό πρόβλημα δημόσιας υγείας που απασχολεί τους ασθενείς και τα συστήματα ..
Κατηγορία:
Cancer-related fatigue (CRF) is a persistent, subjective sense of tiredness related to cancer or cancer treatment that interferes with ..