Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Το έγκλημα και η βία φέρνουν κοντά τα δύο πολύ ισχυρά συστήματα που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων, την ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Η κατακερματισμένη και συγκεντρωτική δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) καθιστά επιτακτική ανάγκη την ανάπτυξη του ρόλου του ειδικού ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Τα καλά οργανωμένα συστήματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ξεκίνησαν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας και στρατηγικής ήδη από τις αρχές ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Η αυτοκτονία και οι αυτοκτονικές απόπειρες παραμένουν πρόκληση για τον τομέα της υγείας και κυρίως για την ψυχική υγεία. ..