Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή νέων καινοτόμων φαρμάκων είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες θεραπείες έχει μεταβάλλει ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Οι χρόνιες ασθένειες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Η ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Προηγούμενες μελέτες έχουν συζητήσει διάφορες πτυχές του μεταβολισμού της ριφαμπικίνης και τις επιπτώσεις της στη δράση άλλων φαρμάκων. Η ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει ότι οι φοιτητές Νοσηλευτικής βιώνουν αρνητικές συμπεριφορές από το ιατρονοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό του χώρου ..