Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών με Κατάγματα Ευθραυστότητας

Οι ασθενείς με κατάγματα ευθραυστότητας είναι οι συνηθέστερα νοσηλευόμενοι ασθενείς με ορθοπαιδικό τραύμα, που απαντώνται σε μεγάλους αριθμούς σε κάθε γενικό νοσοκομείο σε κάθε χώρα. Η φροντίδα παρέχεται σε αυτούς σε νοσοκομειακές μονάδες, καθώς και σε χώρους προνοσοκομειακής φροντίδας, τμήματα επειγόντων περιστατικών, εξωτερικά ιατρεία, μονάδες αποκατάστασης και σε κοινοτικές δομές. Παρά τον μεγάλο αριθμό και την παρουσία αυτών των ασθενών σε ευρύ φάσμα δομών φροντίδας υγείας, οι νοσηλευτές σπανίως έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στη διάρκεια των σπουδών τους ή και δια βίου, σχετικά με τη φροντίδα και τη διαχείριση αυτής της ευάλωτης ομάδας ασθενών και η κεντρική θέση του ρόλου του νοσηλευτή δεν έχει αναγνωρισθεί επαρκώς στη βιβλιογραφία. Ο σκοπός αυτού του βιβλίου (καθώς και του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος) είναι να διασφαλισθεί ότι αυτό το πρόβλημα θα επιλυθεί.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 5
Hits: 2898 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 23-10-2021