Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της έρευνας ήταν o υπολογισμός του νοσηλευτικού χρόνου που απαιτείται για τη φροντίδα των ασθενών και ο ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
Η σταδιακή απώλεια οστικής μάζας και η διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστού στην οστεοπόρωση έχουν ως συνέπεια τον αυξημένο ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
ΣΚΟΠΟΣ: Το νοσοκομείο αποτελεί ένα χώρο εργασίας, στον οποίο οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε βιολογικούς, χημικούς, φυσικούς, εργονομικούς και άλλους ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Στις 8–11 Μαΐου 2006 πραγματοποιήθηκε στην Κω, στο ξενοδοχείο Kypriotis Village, το 33ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του ΕΣΝΕ. Το ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Η οργάνωση της λειτουργίας των χειρουρ­γείων απαιτεί συστηματική προσπάθεια, τα αποτελέ­σματα της οποίας έχουν άμεση επίδραση στην ποιότητα των ..