Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Το διαβητικό πόδι αποτελεί μια από τις συχνότερες επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη, κατά την οποία παρατηρούνται δερματικές και οστικές ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Η ανάπτυξη αποκεντρωμένων μορφών διοίκησης καθώς και η αναβάθμιση των εξωνοσοκομειακών μορφών περίθαλψης αποτελούν σημεία προσανατολισμού των συστημάτων υγείας, ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο συσχετισμός των προδιαθεσικών παραγόντων της στεφανιαίας νόσου βάσει του αποτελέσματος της δοκιμασίας κόπωσης, ..