Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Εισαγωγή: Τριάντα χρόνια μετά την πανδημία του HIV σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι η χρήση αντιρετροϊκής θεραπείας κατά τη ..
Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Εισαγωγή: Ο καρκίνος και ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελούν δύο νοσήματα των οποίων η συχνότητα εμφάνισης αυξάνεται σε παγκόσμιο ..
Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Εισαγωγή: Η αντικατάσταση του μιτοχονδριακού DNA (mtDNA) για την πρόληψη κληρονομούμενων μιτοχονδριακών νοσημάτων θέτει στην επιστημονική κοινότητα και ..
Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Η αύξηση του αριθμού των ογκολογικών ασθενών τα τελευταία χρόνια, λόγω της βελτίωσης των διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων και ..
Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 εγείρει ανησυχίες για επαυξημένο πανικό ..