Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Τα καλά οργανωμένα συστήματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ξεκίνησαν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας και στρατηγικής ήδη από τις αρχές ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Η αυτοκτονία και οι αυτοκτονικές απόπειρες παραμένουν πρόκληση για τον τομέα της υγείας και κυρίως για την ψυχική υγεία. ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Η ύπαρξη ανισοτήτων στους παιδικούς εμβολιασμούς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όλων των χωρών, σύμφωνα ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Ο καρκίνος είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα υγείας που παρατηρείται σήμερα και αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου. Οι ..