Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία:
The COVID-19 pandemic has affected significantly the well-being and the mental health of healthcare workers across the world. Factors ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Εισαγωγή:  Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει πρωτόγνωρη πίεση στα συστήματα υγείας παγκοσμίως και σημαντική ψυχική επιβάρυνση σε όλους τους ..
Κατηγορία:
Introduction: Pressure ulcers constitute a multidimensional and common public health concern affecting patients and health care systems worldwide. Preventing ..