Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Στις 8–11 Μαΐου 2006 πραγματοποιήθηκε στην Κω, στο ξενοδοχείο Kypriotis Village, το 33ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του ΕΣΝΕ. Το ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Η οργάνωση της λειτουργίας των χειρουρ­γείων απαιτεί συστηματική προσπάθεια, τα αποτελέ­σματα της οποίας έχουν άμεση επίδραση στην ποιότητα των ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Στις αρχές του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε το σύγχρονο Ελληνικό κράτος, μετά την επιτυχή επανάσταση των Ελλήνων ενάντια στην Οθωμανική ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Σκοπός της παρούσας μελέτη ήταν η περιγραφή, με όσο το δυνατόν ακριβέστερο τρόπο, της λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Η Συμβουλευτική εδραιώνεται θεωρητικά ως επιστημονικός κλάδος και εφαρμόζεται πρακτικά ως μια ειδική δραστηριότητα, σε πολλά διαφορετικά επαγγέλματα. Η ..