Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Η ανάπτυξη αποκεντρωμένων μορφών διοίκησης καθώς και η αναβάθμιση των εξωνοσοκομειακών μορφών περίθαλψης αποτελούν σημεία προσανατολισμού των συστημάτων υγείας, ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο συσχετισμός των προδιαθεσικών παραγόντων της στεφανιαίας νόσου βάσει του αποτελέσματος της δοκιμασίας κόπωσης, ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Σε μια κοινωνία εξελισσόμενου τεχνολογικού πολιτισμού όπως είναι η σημερινή, είναι φυσικό να σημειώνονται συχνές μεταβολές σε κάθε επίπεδο ..