Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 3
Το ανθρώπινο δυναμικό στην Υγεία χαρακτηρίζεται από υψηλή εξειδίκευση και εκπαίδευση, γεγονός που βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στο νοσηλευτικό δυναμικό, ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 3
H παρούσα μελέτη επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή στην πορεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, του Ψυχιατρείου που επωμίσθηκε το μεγαλύτερο ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 3
Το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας αναγνωρίζει σήμερα τον πρωτεύοντα ρόλο της υγιεινής διατροφής, αλλά κι ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής, ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 3
Ακολουθώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Υγείας και παράλληλα διαμορφώνοντας το Νοσοκομείο του 21ου αιώνα, τα Πληροφοριακά ..