Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα υπάρχει μεγάλη κρίση υγείας από την πρόσφατα εμφανιζόμενη πανδημία της ιογενούς λοίμωξης γνωστής ως κορωνοϊός ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Η επιδημία του Κορωνοϊού, η οποία πλήττει στις ημέρες μας την πατρίδα μας, επικαιροποιεί ορισμένα θέματα ποινικής ευθύνης του ιατρού ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κρατών πρόνοιας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο διαφορετικός βαθμός συμμετοχής ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Στην Ελλάδα, η οργάνωση των συστημάτων υγείας υποθάλπει τον τρόπο παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών υγείας και την υγεία ..