Εργαλεία και Τεχνικές Βελτίωσης της Ποιότητας στα Κλινικά Εργαστήρια

Η ποιότητα διαχρονικά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών του πελάτη-χρήστη από ένα προϊόν ή υπηρεσία. Απαιτεί τη δέσμευση τόσο της διοίκησης όσο και του ανθρώπινου δυναμικού στο σύνολό του. Η αξιολόγηση της ποιότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες εξελίχθηκε σταδιακά, από την επιθεώρηση και τον έλεγχο, στη διασφάλιση ποιότητας και τελικά στη διοίκηση ολικής ποιότητας. Η σωστή εφαρμογή και διαχείριση του συστήματος ποιότητας απαιτεί την ανάπτυξη ενός συνόλου κατάλληλων τεχνικών  και εργαλείων. Η επιτυχής χρήση αυτών των εργαλείων προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ποιότητα και δίνει ώθηση στη βελτίωσή της. Κάποια εργαλεία βασίζονται σε αριθμητικά δεδομένα, ενώ κάποιες αποφάσεις για βελτίωση της ποιότητας μπορεί να βασίζονται σε μη αριθμητικά δεδομένα. Σημαντικό είναι να γίνεται η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων για το πρόβλημα που επιθυμούμε να διερευνήσουμε. Οι συνηθέστερες δυσκολίες στην εφαρμογή των εργαλείων είναι η έλλειψη των απαιτούμενων πόρων, η έλλειψη χρόνου και η έλλειψη κατανόησης του τρόπου συλλογής δεδομένων, αλλά και του τρόπου εφαρμογής τους. Άκρως απαραίτητη καθίσταται η κατάλληλη εκπαίδευση για όλα τα μέλη του οργανισμού. Η ελλιπής κατάρτιση καιη πλημμελής εφαρμογή δεν είναι ούτε αποδοτικές, ούτε αποτελεσματικές πρακτικές, γιατί μπορεί να μας παρέχουν ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Hits: 708 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 19-10-2022
Συγγραφείς: Μαριλένα Σταμούλη , Αντωνία Μουρτζίκου